18 Kasım 2009 Çarşamba

Kurbanla İlgili Merak Edilenler


17.11.2009 12:41
Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı Öncesinde, kurban ve kurban kesimi ile merak edilen sorulara açıklık getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurban ve kurban kesimi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkanlık, taksitle satın alınan hayvanın da kurban olarak kesilebileceğini; kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmaması gerektiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde, Kurban ile ilgili sık yöneltilen sorular ve cevaplarına yer verdi. Söz konusu metinde, taksitle alınan hayvanların da kurban olarak kesilebileceği belirtildi.Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet edilmemesi gerektiği vurgulandı. Hayvanların ehil kişiler tarafından kesilmesi ve kesim işleminin süratli bir şekilde yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi. Kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.Ölmeden kesilmesi kaydıyla, ihtiyaç halinde veya hayvana eziyet vermemek amacıyla kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca olmadığı ifade edildi. Bununla birlikte, hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı, etinin de yenemeyeceği vurgulandı.

BESMELE ÇEKMEYİ UNUTMAYINİster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerektiği aktarıldı. Metinde, "Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir." denildi.Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletli olduğu kaydedildi.Kurban ile ilgili sıkça yöneltilen soru ve cevaplardan bazıları şöyle:-Kadın kurban kesebilir mi?Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir.-Kimler kurban kesmelidir?Kurban kesmek, akıl-baliğ (akıllı-ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir.-Zengin olan karı-kocadan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?İbadetlerde sorumluluk bireyseldir. Bu nedenle, dinen zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Ancak İmam Malik'e göre aile reisi tüm aile efradı adına bir adet büyükbaş veya küçükbaş hayvan keserse, bu aile bireylerinin hepsi için yeterli olur.-Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde, sevabını kazanır.

KURBAN, BAYRAMIN İLK ÜÇ GÜNÜNDE KESİLİR-Kurban ne zaman kesilir?Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Şafii mezhebine göre ise, kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.-Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Söz konusu hayvanların kurban olarak kesilebilmesi için devenin 5; sığır ve mandanın 2; koyun ve keçinin 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu sayılan yaş sınırını geçtiği halde süt dişlerini değiştirmeyen hayvanlar da kurban edilir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.-Kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir?Koyun veya keçinin bir kişi tarafından; sığır, manda ve devenin ise, yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban olarak kesilebileceği Hz. Peygamber'in hadisleri ve uygulamaları ile sabittir-Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi?Ortak kesilen kurbanlarda, hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmez. Ortakların her birinin ibadet niyetiyle katılmış olması kaydıyla bir kısmı udhiyye, diğer bir kısmı ise adak, akîka, nafile kurbanı olarak niyet edebilirler.

KURBAN ETİNİN ÜÇTE BİRİ YOKSULLARA DAĞITILMALI-Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir. Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.-Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir.VEKÂLET YOLUYLA DA KURBAN KESİLEBİLİR-Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. .. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi, bulunduğu yerde ki birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir.-Kuyruksuz koyunlar kurban edilebilir mi?Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir.-Ölmüş kimseler için kurban kesilir mi?Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren; "ölü kurbanı" veya "kabir kurbanı" diye isimlendirilen bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

SATIN ALINAN BÜYÜK BAŞ HAYVANA, YEDİ KİŞİYİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA BAŞKALARI DA ORTAK EDİLEBİLİR-Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?Kişi, mülkiyetinde olan veya kurban etmek amacıyla satın aldığı büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek şartıyla başkalarını da ortak edebilir.-Kurban yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?Kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir. Kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder